Antiloper

Antiloper


Antiloper är gräsätande partåiga hovdjur som tillhör familjen slidhornsdjur (Bovidae). Det finns omkring 90 hjortliknande djurarter fördelade på 30 släkten och flera underfamiljer till slidhornsdjuren räknas till antiloperna. Här på sidan samlar vi en del av de antiloper som finns.

Antiloper är den sammanfattande benämning på flera grupper av huvudsakligen afrikanska partåiga hovdjur inom familjen slidhornsdjur.

Flera olika typer av antiloper finns, allt från de små dik-dikarna och dykarantiloperna till de stora elandantiloperna. De två största antilopgrupperna utgörs av underfamiljerna gräsätande antiloper (Hippotraginae) samt gasellantiloper (Antilopinae).

Antiloperna är den dominerande gruppen stora gräsätande däggdjur på Afrikas savanner. Hos de flesta arterna har båda könen horn, men dessa är bättre utvecklade hos hanarna. Hornen kan användas som effektiva vapen, oftare mot varandra än mot utomstående arter. Hornen är mer utvecklade inom de arter där hanarna slåss om honorna.

Flera arter lever i stora flockar, ibland tillsammans med andra arter. De vandrar mellan olika områden, beroende på skiftande födotillgång under olika årstider. Antiloper är växtätare som framförallt äter gräs. De är idisslare och har därför välutvecklade kindtänder.

Före senaste istiden fanns flera arter i Europa. Idag lever de flesta antiloperna på Afrikas savanner men vissa arter förekommer även i Asien och en art finns i Nordamerika.

Idag är ca 25 arter utrotningshotade. Detta beror bland annat på miljöförstöring, konkurrens om bete och jakt. Blåttbocken är redan utdöd, sabeloryx finns bara kvar i djurparker och addaxantilopen listas som akut hotad. Flera arter av dykarantiloper listas av som starkt hotade eller sårbara. Saigaantilopen klassas som starkt hotad och Beiraantilopen bedöms vara på gränsen till utrotning.

Antiloper - Större kudu

Antiloper.se - För dig som vill lära dig mer om antiloper