Antiloper


Antiloper är den sammanfattande benämning på flera grupper av huvudsakligen afrikanska partåiga hovdjur inom familjen slidhornsdjur. Flera olika typer av antiloper finns, allt från de små dikdikarna och dykarantiloperna till de stora elandantiloperna. De två största antilopgrupperna utgörs av underfamiljerna gräsätande antiloper (Hippotraginae) samt gaseller och dvärgantiloper (Antilopinae). Exempel på arter bland de förra är hartebeest, topi, vitsvansgnu, impala, hästantilop och oryx; bland de senare dikdikar, thomsongasell, dorkasgasell, springbock och gerenuk. Antiloperna är den dominerande gruppen stora gräsätande däggdjur på Afrikas savanner. Hos de flesta arterna har båda könen horn, men dessa är bättre utvecklade hos hanarna. Flera arter lever i stora flockar, ibland tillsammans med andra arter, t.ex. sebror. De vandrar mellan olika områden, beroende på skiftande födotillgång under olika årstider. Före senaste istiden fanns flera arter i Europa, men numera är antiloperna begränsade till Afrika och Asien.

Antiloper har ekonomisk betydelse som jaktbart vilt. Saigaantilopen i Sydryssland var en gång nära utrotning men ger nu god avkastning. I Afrika förekommer försök med domesticering av elandantilop.


Antiloper.se - För dig som vill lära dig mer om antiloper