Antiloper

Bergsnyala


Tragelaphus buxtoni

Bergsnyalan (Tragelaphus buxtoni) är mycket lik den mindre kudun. Den har ljusare kroppsfärg, men de sedevanliga ljusa strimmorna löper på tvären även hos denna art. Den har dock dessutom en del ljusa fläckar på flanker och lår. I storlek ligger den mellan större kudu och mindre kudu. Boghöjden är cirka 125 cm, och kroppsvikten drygt 200 kg. Endast tjuren har horn. Dessa är vridna i öppna spiraler liksom den större kuduns och kan bli upp till 118 cm långa. De har två längsgående åsar, och är maximalt vridna två varv runt sin egen axel. Svansen räcker till hasspetsarna och är tjock och burrig. Liksom mindre kudun har bergsnyalan ryggman, men saknar strup- och bukman. Hindens ryggman är svagt utvecklad.

Bergsnyalan är en ytterst begränsad utbredning. Den finns i ett 150 kvm stort område från Arussihöglandet och en bit ner i provinsen Sidama i Etiopien. Denna ringa utbredning bidrog till att bergsnyalan "upptäcktes" först år 1908. Den är därmed ett av de ytterst få större däggdjuren som var okäns för omvärlden in på 1900-talet.

Bergsnyala i Etiopien

Skriv en kommentar

Antiloper.se - För dig som vill lära dig mer om antiloper