Besoarantilop


Antilope cervicapra

Besoarantilopen (Antilope cervicapra) var in i sen tid ett av de vanligaste hovdjuren i Indien och Pakistan. Jakten på besoarantilopen har emellertid haft sådan omfattning, att arten under loppet av några decennier har drivits till randen av utrotning. Små rester finns kvar i skyddsområden i Indien. För att rädda arten har den förts till reservat i USA, Mexiko och Argentina och det finns uppgifter om, att det numera finns fler besoarantiloper utanför Asien än i artens ursprungliga område.

Besoarantilopen är mörkt tecknad på huvud och hals, vilket förklarar att de ibland kallas för svartantilop. Besoar kommer av, att det i löpmagen ofta finns så kallade besoarstenar. Dessa "kulor", ofta formade runt ett främmande föremål, anses ha medicinsk effekt, vilket är en anledning till jakten på arten.


Skriv en kommentar


Antiloper.se - För dig som vill lära dig mer om antiloper