Antiloper

Besoarantilop


Antilope cervicapra

Besoarantilopen (Antilope cervicapra) var in i sen tid ett av de vanligaste hovdjuren i Indien och Pakistan. Jakten på besoarantilopen har emellertid haft sådan omfattning, att arten under loppet av några decennier har drivits till randen av utrotning. Små rester finns kvar i skyddsområden i Indien. För att rädda arten har den förts till reservat i USA, Mexiko och Argentina och det finns uppgifter om, att det numera finns fler besoarantiloper utanför Asien än i artens ursprungliga område.

Besoarantilopen är mörkt tecknad på huvud och hals, vilket förklarar att de ibland kallas för svartantilop. Besoar kommer av, att det i löpmagen ofta finns så kallade besoarstenar. Dessa "kulor", ofta formade runt ett främmande föremål, anses ha medicinsk effekt, vilket är en anledning till jakten på arten.

Besoarantilop

Skriv en kommentar

Antiloper.se - För dig som vill lära dig mer om antiloper