Antiloper

Buskbock


Tragelaphus scriptus

Buskbocken eller Hieroglyfantilopen (Tragelaphus scriptus) som den också kallas är något större än ett rådjur. Kroppsvikten hos hannen är 40-80 kg, hos honan 25-60 kg. Rygglinjen är svagt sluttande framåt eftersom korset är högre än bogen. Färgen är rödbrun med vita ränder som går från ryggen mot buken. Dessutom förekommer isolerade vita fläckar på flankerna och nedre delen av bogen. Hos de sydligare formerna saknas ränderna helt och endast fläckar på nedre delarna av kroppssidorna förekommer. Dessutom har buskbocken vita fläckar eller streck i pannan, på kinderna samt på strupen. Längs ryggens mittlinje löper en mörkare rand. Hannen har en låg man längs hela ryggen. Endast hannen har horn. Dessa är svagt spiralvridna och upp till 50 cm långa. Svansen är burrig och når ungefär halvvägs ned till hasspetsarna. Kiden är i allmänhet ljusare till färgen än vuxna individer.

Buskbocken lever i Afrika söder om Sahara, i alla tänkbara miljöer - i till exempel halvöknar, skogar, sumpmarker, träd- och busksavanner och i trädgårdar. Bocken är för det mesta dagaktiv äter bland annat gräs, löv, rötter, bark, frukt och grönsaker.

Bushbuck (Tragelaphus scriptus) male (33144828435)

Skriv en kommentar

Antiloper.se - För dig som vill lära dig mer om antiloper