Antiloper

Gaffelantilop


Antilocapra americana

Gaffelantilopen intar en märklig ställning mellan hjortdjuren och slidhornsdjuren. Hjortdjuren fäller årligen hela sin hornkrona medan slidhornsdjuren har samma horn hela livet. Gaffelantilopen gör båda delarna! Den centrala benkärnan i hornet fälls inte, men väl den yttre delen av hornet. Gaffelantilopen lever i öppna prärieområden och halvöknar i Nordamerika.

Gaffelantilopen är ett medelstort hjortliknande djur, som finns i Nordamerika. Det väger omkring 50 kg, och båda könen har horn.

Namnet antilop är inte särskilt bra, eftersom gaffelantilopen inte tillhör de djur, som vi normalt betraktar som antiloper. Namnet gaffelantilop är dock så väl etablerat att det skulle ställa till onödig förvirring att införa ett nytt namn. Beteckningen gaffelbock är ett alternativt namn, som har förekommit på svenska.

Gaffelantilop
Gaffelantiloper

Skriv en kommentar

Antiloper.se - För dig som vill lära dig mer om antiloper