Antiloper

Puku


Kobus vardonii

Pukun är en mellanstor antilop som lever i våta gräsmarker i Centralafrika (södra Kongo, Namibia, Angola, Tanzania och Zambia) nära floder och träsk. Många av dem lever i skyddade områden som i nationalparker och djurparker.

Punkun väger mellan 70 och 80 kg, och har en mankhöjd på ca 80 cm. Hannarna har lyrformade horn som blir ca 50 cm långa. Deras päls är gulbrunröd med ljusare buk, hals och område kring ögonen.

Pukun äter främst gräs och är en idisslare. De lever i flockar om 5-20 honor. Hannarna lever ensamma och etablerar revir.

Puku

Skriv en kommentar

Antiloper.se - För dig som vill lära dig mer om antiloper