Antiloper

Sabelantilop


Hippotragus niger

Sabelantilopen (Hippotragus niger) är något mindre än hästantilopen, men annars är de mycket lika varandra. Hornen hos sabelantilopen blir dock betydligt längre. Särskilt den underart som förekommer i Angola, och som kallas jättesabelantilop (Hippotragus niger variani), är känd för sina extremt långa horn. De kan bli upp till 160 cm långa.

Hos sabelantilopen föreligger det en markant skillnad mellan könen vad gäller färgen. Kor och ungdjur är varmt rödbruna, medan de helt vuxna tjurarna är mörkt bruna eller svarta. Båda könen har dock de typiska vita och svarta ansiktsmarkeringarna.

Sabelantilopen förekommer på savanner och i öppna skogar med god gräsväxt. Den finns i skilda områden från södra Kenya och genom Centralafrika till Botswana. Sin starkaste stam har den troligen i den stora Kafue National Park i centrala Zambia. I levandsvanor överstämmer sabelantilopen i stort med hästantilopen. Även sabelantilopen är synnerligen aggresiv mot rovdjur, och använder sina långa, vassa horn på ett effektivt sätt när den försvarar sig.

Sabelantilop

Skriv en kommentar

Antiloper.se - För dig som vill lära dig mer om antiloper