Elandantilop


Taurotragus

Det anses numera att det finns två arter av eland eller älgantilop, som den också kallas. Bägge arterna är större än någon annan antilopart. Den största är jätteelanden (ibland kallad derbys eland, Tragelaphus derbianus). Tjurarna väger upp mot ett ton, och boghöjden kan bli 1,8 meter. Den andra och vanligare arten är (vanlig) eland eller kapeland (Tragelaphus Oryx). Hos denna art når tjurarna som högsta vika endast 750 kg. Korna är hos bägge arter något mindre. Utseendet i övrigt är tämligen lika hos de bägge arterna. De är högresta med rak rygglinje, och grövre byggda än andra antiloper. Båda könen har horn, som är raka men spiralvridna. Tjurens horn är längre (upp till 1 meter) och grövre än kons. Kroppsfärgen är sandgul, med en mörkare kortväxt man längs främre delen av ryggen. På kroppssidorna finns smala, ljusa tvärgående strimmor. Hos bägge könen är dröglappen (ett hudveck som hänger ned under strupen och ned mellan frambenen, och som även finns hos våra svenska nötkreatur) väl utvecklad. Hos tjuren dock mer än hos kon. Den långa svansen har en tofs i spetsen, liksom hos nötkreatur. På bakbenen finns doftkörtlar som mynnar i en hårtofs på insidan av skenbenen. Däremot saknas kind- och flankkörtlar.


Skriv en kommentar


Antiloper.se - För dig som vill lära dig mer om antiloper